attapong 1867 06 ส.ค 2557 gcc, visual,
ccpp

คอมไพเลอร์ (Compiler) หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาระดับสูง ไปยังอีกภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ 

      ภาษาระดับสูงได้แก่ภาษาที่มีลักษณะของวยากรณ์ของตัวภาษาคล้ายกับรูปประโยคในภาษาอังกฤษ เช่น C, C++, basic, Visual Basic, pascal และ Delphi เป็นต้น

      ภาษาระดับต่ำหมายถึงภาษาที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้จากวยากรณ์ของตัวภาษาด้วยมนุษย์ตัวอย่าง เช่น Assembly และ ภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์โดยตรง เนื่องจากมีขนาดที่เล็กและมีความเร็วในการทำงานสูงกว่า


      คอมไพเลอร์จะทำหน้าที่ในการแปลหรือตีความซอร์สโค้ดให้อยู่ในรูปของออบเจ็กต์โค้ด (Object Code) เพื่อทำให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการนำไปจัดการต่อด้วยโปรแกรมอื่น เช่นตัว Linker หลังจากที่ได้ออบเจ็กต์โค้ดแล้วตัว Linker จะทำการเชื่อมโยงออบเจ็กต์โค้ดและไลบราลีที่เรียกใช้เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้าง Execute ไฟล์ (*.exe) ในภายหลัง

      ในปัจจุบันนี้มีคอมไพเลอร์เป็นจำนวนมาก คอมไพเลอร์บางตัวสามารถทำงานได้เฉพาะบางระบบปฏิบัติการเท่านั้น ในขณะที่บางตัวสามารถทำงานข้ามระบบปฏิบัติการได้ ในที่นี้จะของอธิบายถึงคอมไพเลอร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันซึ่งมีด้วยกันสองตัวได้แก่ GNU compiler และ Visual Studio

GNU Compiler

      GNU Compiler Collection รู้จักกันในอีกชื่อว่า GCC ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดของภาษา C, C++, Objective-C และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงไลบราลีที่ใช้งานในภาษาเหล่านั้น GCC สามารถใช้งานได้หลายระบบปฏิบัติการ แต่โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในระบบปฏิบัติการ Linux และ UNIX

      หากต้องการใช้งาน GCC บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ควรจะมองไปยัง Cygwin เป็นตัวเลือกแรก ๆ ซึ่งสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux ที่อยู่ในอีกพาร์ติชันของเครื่องที่มีสองระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้ Ubuntu เป็นตัวเลือกสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux

      สำหรับ GCC แล้วนักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม text editor ทั่ว ๆ ไปในการเขียนโค้ดได้ เช่น notepad ที่มีในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หรือ Nano Editor บนระบบปฏิบัติการ Linux หลังจากที่เขียนโค้ดเสร็จแล้วให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อคอมไพล์โปรแกรม

      สำหรับภาษา C

# gcc -o <output name> <your-source.c>

      สำหรับ C++

# g++ <your-source.cpp> -o <output name>

      ในบางระบบปฏิบัติการคำสั่ง g++ จะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง c++ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำสั่ง gcc เพื่อคอมไพล์โค้ดของ C++ ได้แต่ gcc จะไม่ทำการผนวกไลบรารีของ C++ เข้ามาด้วย

Visual Studio 

      Visual studio เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟต์ซึ่งมีเครื่องมือที่เพียบพร้อมกว่าแต่ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้น สามารถรองรับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา เช่น Visual Basic, Visual C++, C# เป็นต้น       สำหรับเวอร์ชันที่มีการทำงานอย่างสมบูรณ์จะมีราคาสูงพอสมควร แต่ไมโครซอฟต์ได้ปล่อยเวอร์ชันแจกฟรีที่เรียกว่า Express ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้บทความที่เกี่ยวข้องกับภาษา C++ ภายในเว็บไซต์ DEVXCO อาศัย Visual Studio ในการทำงานเช่นกัน ผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ Visual Studio ได้จากบทความ ดาวน์โหลด Visual Studio ฟรี

Reference